.

คลังความรู้

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยในงานปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลสันติสุข
การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยในงานปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลสันติสุข

21 ก.ค. 2563 0 236

การพัฒนาเครื่องมือสำหรับใช้ประเมินความเจ็บปวดของผู้ป่วยในงานปฏิบัติกิจกรรมทางการพยาบาล โรงพยาบาลสันติสุข

ที่นอนลมรักษ์โลก
ที่นอนลมรักษ์โลก

21 ก.ค. 2563 0 129

ชื่อสิ่งประดิษฐ์ ที่นอนลมรักษ์โลก ชื่อผู้ประดิษฐ์ ศุภพร ไชยคำ / วรัตน์ดา สุริยะพรหม ชื่อผู้นำเสนอ เจ้าหน้าที่งานผู้ป่วยใน หลักการและเหตุผล แผลกดทับเป็นปัญหาที่สำคัญในกลุ่มผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวและการทากิจกรรมลดลง การเกิดแผลกดทับทาให้เกิดผลกระ

1
^