.

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนพ.กฤษ ใจวงค์

กลุ่มบุคลากรสายด่วนผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสันติสุข 086-4300-569

รายละเอียด086-4300569

ที่อยู่

โทรศัพท์0864300569

อีเมล

^